• Bemutatkozunk

• Csoportjaink

• Üzenőfüzet

• Híreink

• Dokumentumok

• Kapcsolat

• Fotóalbumok

     
Őcsényi Tarkabarka Óvoda

Az őcsényi óvoda nagy múltra tekint vissza, alapítása 1898 októberére tehető, igaz akkor más épületben működött az intézmény.
Az 1960-as évek óta található jelenlegi helyén óvodánk, de mai arculatát csak a folyamatos átépítések során nyerte el. Felújításra került a tető, megtörtént a nyílászárók cseréje, korszerű szigetelést kapott az épület. Az akadálymentesítés során teljesen megújult a belső tér is. Óvodánk az Általános Művelődési Központ tagintézményeként fogadta a település gyermekeit 2012. június 30-ig. Azóta, mint önálló intézmény, Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi néven 3 vegyes csoporttal működik intézményünk.
A csoportokban 6 óvodapedagógus és 3 dajka dolgozik.
Óvónőink felkészültsége megfelelő színvonalú, rendszeresen részt veszünk a továbbképzéseken. Minden óvodapedagógusunk felsőfokú végzettséggel, 2 fő pedagógus (közoktatási vezetői és fejlesztőpedagógusi) szakvizsgával rendelkezik.
Az óvodai csoportokban dolgozó dajkák elvégezték a dajkaképző tanfolyamot. A csoportban végzett munkát segíti pedagógiai asszisztens munkatárs is.

A nevelőmunkát meghatározó közös rendezőelv: a természet körforgása, az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó hagyományok ápolása. Helyi programunkban fontos helyet kap a gyermeki kíváncsiságra épülő egyéni tapasztalatszerzés, kihasználva a környék és községünk adta lehetőségeket. Óvodánkban az érzelmi nevelés, a gyerekekkel való bensőséges kapcsolat kialakítása – a megszokotthoz képest - hangsúlyosabb szerepet kap, épp úgy, mint az óvoda családi nevelést erősítő szerepe.
Megteremtjük azokat az óvodán kívüli feltételeket is, amelyek lehetővé teszik a gyermeki képességek fejlesztését, a szülői igények kielégítését, a gyermeki öröm biztosítását. (színházlátogatások, a közösségi ház szabadidős programjai, kiállítások megtekintése, kirándulások, múzeumlátogatások)
A sárközi néphagyományok ápolását az óvoda a népi tánc oktatásával kívánja megőrizni. Lehetőség nyílik még nagycsoportban német nyelvi foglalkozásokon részt venni. Az óvoda életét gazdagítja a gyerekek számára szervezett különböző választható foglalkozások, úgy, mint a katolikus hitoktatás, református hitoktatás, foci, ovizumba.

Családi Bölcsőde

Intézményünkben kapott helyet a Családi Napközi szakmailag önálló csoportja. 2006 óta működik a településen ez az intézmény. Új színfoltot jelent azóta Őcsény község vonatkozásában ez a gyermekfelügyelet, a Családi Napközi, mely 16 hónapos kortól fogadja a kisgyermekeket. Elsősorban azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik bölcsőde nélküli kicsi településen élnek, de szeretnék, hogy a munkaidejük alatt a kicsi gondos kezekben legyen, szakszerű ellátást kapjon.